ฝึกสุนัข ปรึกษาพฤติกรรมสุนัขดุและพฤติกรรมสุนัขทุกพฤติกรรม ครูฝึกสุนัขตำรวจK9 0870062828

ภัยหน้าร้อนที่พบได้ทั่วไปใน สุนัข ช่วงสงกรานต์ รับมืออย่างไร

สุนัข หน้าร้อน

หน้าร้อนปีนี้ อากาศร้อนจัด สุนัขของเราเผชิญกับภัยต่างๆ มากมาย ประกอบกับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามา น้ำที่ใช้สาดเล่น ก็อาจส่งผลต่อสุนัขได้ทั้งดีและไม่ดี บทความนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกันและดูแลสุนัขช่วงหน้าร้อนและเทศกาลสงกรานต์

พฤติกรรมและเทคนิคสื่อสารสุนัข

ฝากสุนัข

เทคนิคการสื่อสารสนุัข การใช้เวชภัณฑ์ช่วยในการควบคุมและบังคับสุนัข ศึกษาพฤติกรรมสุนัขอิทธิพลของฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมสุนัข

โรคติดต่อที่ควรระวังและการให้วัคซีนในสุนัข

วัคซีนสุนัข

สุนัขจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งโรคเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่มียารักษาโดยเฉพาะทำให้โอกาสรอดชีวิตน้อยมาก ดังนั้นการฉีดวัคซีน ป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด