ในฝูงสุนัขป่าจะปล่อยให้ลูกสุนัขออกล่าเหยื่อตามลำพังเพื่อให้ได้เรียนรู้ ถึงความยากลำบากและอันตรายที่อาจจะตามมา
ในฝูงจะมีการกำหนดภาระหน้าที่ของสมาชิกอย่างชัดเจนตามลำดับชั้นเพื่อร่วมกันล่าเหยื่อให้สำเร็จ โดยสุนัขตัวที่เป็นผู้นำฝูงจะเป็นตัวกำหนดหน้าที่
ดังนั้นเจ้าของจึงจำเป็นอย่าง ยึ๋งที่จะต้องทำตัวเองให้เสมือนว่าเป็นผู้นำกลุ่มให้กับสุนัขของตนเอง
ด้วยการให้เวลาและความอ่อนโอนกับสุนัข แต่เมื่อสุนัขทำผิดหรือทำในสึ๋งที่เจ้าของไม่ ต้องการ เจ้าของก็จะต้องลงโทษทันทีทันใดด้วยการแสดงท่าทีที่ไม่พอใจและ 
พูดด้วยนํ้าเสียงที่ดังและหนักแน่นคล้ายๆกับเสียงคำรามของแม่สุนัข
ทั้งนี้เพื่อให้ลูกสุนัขกลัวและรับรู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นสั่งไม่ดีนั่นเอง