ฝึกสุนัข โทร 0870062828

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

Home / การฝึกสุนัข

ฝากสุนัข

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจบริการรับฝากสัตว์เลี้ยง คือ การนำสัตว์เลี้ยงไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการให้บริการมีตั้งแต่การให้สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ในกรงธรรมดา ไปจนถึงมีห้องพักส่วนตัวเหมือนโรงแรมของคน คอยให้อาหาร พาเดินเล่น ทำความสะอาด รวมถึงบริการเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าการให้บริการ เช่น การพาออกกำลังกาย อาบน้ำ ตัดขน ทำสปา ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะประสบความสำเร็จได้จากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น ความเหมาะสมของสถานที่ ระบบการจัดการที่ดี ความเพียงพอของพื้นที่ต่อสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ทั้งนี้ บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบสูงและมีความถนัดในการดูแลสัตว์เลี้ยง

American Boarding Kennel Association (ABKA) หรือ สมาคมเกียวกับ สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงของประเทศอเมริกาและแคนนาดา ได้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ รับฝากสัตว์เลี้ยงไว้ ดังนี้

เป็นธุรกิจบริการสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยง และการ ให้บริการพิเศษอื่นๆ เซ่น การขนส่งสัตว์เลี้ยง การตัดขน การฝึกสัตว์เลี้ยง และการขายพันธุสัตว์เลี้ยง ซึ่งแตกต่างจากฟาร์มสุนัขและแมวทั่วๆ ไปที่มุ่งเน้นการผลิตลูกสุนัข ลูกแมวหรือการฝึกสัตว์เลี้ยง และยังแตกต่างกับโรงพยาบาลหรือคลินิกสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้ดูแลสัตว์ป่วยอย่างเดียว ซึ่งกลุ่มสัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาฝากที่สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงนั้นมักเป็นสุนัขและแมว

สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงต้องถูกออกแบบมา เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหลุดออกไปภายนอกรั้วและประตูต้องมีสภาพดี และถ้าหากสัตว์เลี้ยงที่รับฝากเป็นแมวก็ควรจะอยู่ในสถานที่เลี้ยงแบบระบบปิด

บริเวณพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงอยู่นั้น ไม่ควรมีของมีคม สารเคมี อันตราย หรือสิ่งของต่างๆ ที่สัตว์เลี้ยงสามารถกลืนเข้าไปได้ ในส่วนของบริเวณที่นอนของสัตว์เลี้ยง นั้นก็ควรมีที่กั้นระหว่างสัตว์แต่ละตัวเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการถูกรบกวนจากเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวอื่น บริเวณพื้นที่ออกกำลังกายก็ควรเป็นพื้นที่ไม่ลื่นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและควรมีที่กั้นระหว่างแต่ละพื้นที่ด้วย นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ในการดับไฟ ผู้ให้บริการควรมีเตรียมพร้อมไว้เสมอ

การดูแลที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญในการรับฝากสัตว์เลี้ยง ผู้ให้บริการต้องมีการสังเกตและตรวจเช็คสัตว์เลี้ยงระหว่างวัน ซึ่งคนที่จะสามารถสังเกตอาการ ผิดปกติของสัตว์ได้นั้น ต้องผ่านการถูกฝึกและต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการสังเกตอีกด้วย

สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงควรปราศจากฝน การ สะสมของอุจจาระ กลิ่นเหม็น ปรสิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แมลงวัน เห็บ หมัด และควรมีตารางการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่สมํ่าเสมอและเข้มงวด

การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงทั่วไปควรมีดังนี้

 • น้ำสะอาด สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวควรมีภาชนะใส่น้ำสะอาดแยกเป็นของตัวเอง
 • อาหาร ตารางการให้อาหารและชนิดของอาหารของแต่ละสถานที่ให้บริการนั้น แตกต่างกัน บางที่ให้อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แต่ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะอนุญาตให้เจ้าของ นำอาหารของสัตว์เลี้ยงมาเองไต้
 • ภูมิคุ้มกัน สุนัขที่จะนำมาฝากไว้กับสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงนั้น จะต้องผ่านการทำวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคไวรัสตับอักเสบ โรคฉี่หนู โรคไข้หวัดในสุนัข โรคลำไส้อักเสบในสุนัข ส่วนแมวนั้นต้องมีการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดแมว โรคจมูกและหลอดลมอักเสบ โรคหวัดแมว
 • การควบคุมปรสิต สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงควรมีระบบการจัดการปัญหา เกี่ยวกับปรสิต และควรมีการตรวจหาปรสิตตามตัวสัตว์ก่อนที่จะนำสัตว์เข้าไปฝากเลี้ยง และมีการสเปรย์หรือจุ่มน้ำยาฆ่าปรสิตด้วย
 • การควบคุมอุณหภูมิ ควรมีการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่สัตว์อยู่แล้วจะรู้สึกสบายและไม่ทำให้สัตว์ป่วย
 • พื้นที่ออกกำลังกายควรมีหลังคาเพื่อช่วยป้องกันฝน ลม หรือแดด
 • การระบายอากาศ การระบายอากาศที่ดีนั้นจะช่วยลดการแพร่กระจาย ของแบคทีเรียและไวรัสที่ติดต่อทางอากาศได้
 • แสง แสงสว่างควรอยู่ในระดับที่สัตว์รู้สึกสบายระหว่างวัน

สัตว์ทุกชนิดต้องการพื้นที่ออกกำลังกาย แต่สัตว์ต่างชนิด กันก็ต้องการพื้นที่ออกกำลังกายต่างกัน เช่น

 • สุนัข พื้นที่ออกกำลังกายของสุนัขควรมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อที่จะให้สุนัขวิ่งได้อย่างเต็มกำลัง
 • แมว เป็นสัตว์ที่ออกกำลังกายโดยการยืดและแมวก็เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบอยู่ รวมกันเป็นฝูงอย่างเซ่นสุนัข ดังนั้น แมวจึงไม่ต้องการพื้นที่ออกกำลังกายแบบส่วนตัว แต่แมวจะพึง พอใจเมื่อได้อยู่ในห้องที่เป็นพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้แมวได้มีการยืดเส้นยืดสายและเดินเล่นไปมาได้ และต้องมีการวางกระบะทรายที่สะอาดไว้ให้ด้วย
 • บริการสนามหญ้าสำหรับวิ่งเล่นและออกกำลังกาย
 • บริการสระว่ายน่าสำหรับออกกำลังกาย
 • บริการอาบนํ้า ตกแต่งขนและสปา
 • บริการฝึกสัตว์เลี้ยง
 • จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
ขั้นตอนการให้บริการควรให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • พนักงาน งานดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นงานที่ยากและต้องการความเอาใจใส่ในระหว่างการทำงาน พนักงานควรแสดงถึงความเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง ไม่มีการจับบังคับหรือทำร้าย สัตว์เลี้ยง
 • ลักษณะของสถานที่ให้บริการ สิ่งของต่างๆ ควรอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการดูแลรักษาอย่างดี
 • ค่าบริการ ควรมีแผ่นป้ายแจ้งอัตราค่าบริการที่ซัดเจน และควรอธิบายให้ ผู้ใช้บริการนั้นเข้าใจถึงวิธีการคิดค่าบริการดังกล่าวด้วย
 • การทำสัญญารับฝากเลี้ยง ควรมีการทำข้อตกลงในการรับฝากเลี้ยง ซึ่งข้อตกลงนั้น ต้องมีการระบุถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอย่างซัดเจน ซึ่งการทำ ข้อตกลงนั้นเป็นการป้องกันทั้งผู้ให้และผู้ใข้บริการจากการเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
 • เวลาทำการ วันและเวลาทำการควรมีบ่งบอกไวให้เห็นซัดเจน

โดยทั่วไปบริการรับฝากเลี้ยง นอกจากให้บริการด้านห้องพักและ การดูแลเรื่องอาหารและการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังมีการให้พนักงานพาวิ่งเล่นในสนามหญ้า มีแม่บ้านดูแลความสะอาด ในระหว่างวันก็จะมีการเช็คลูสุฃภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยง มีของเล่น มีเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เครื่องดักยุง เครื่องดูดอากาศ มีระบบควบคุมการแพร่ของเห็บ หมัด และ มีการถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงส่งให้เจ้าของดูแล้วนั้น บางผู้ให้บริการก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้เจ้าของ สามารถติดตามสัตว์เลี้ยงไค้สะดวกมากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

ฝึกสุนัข

บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ด้วย 2 ใบประกาศหลักสูตรครูฝึกสุนัขตำรวจและวิทยากรระดับนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อพฤติกรรมของมนุษย์กับสุนัข รวมทั้งให้ความรู้ในคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารสัตว์เลี้ยงชั้นแนวหน้าหลายฉบับอาทิ สื่อรักสัตว์เลี้ยง,แหล่งสัตว์เลี้ยงและช่วยเหลือสุนัขในโครงการฝึกสุนัขไร้บ้านให้มีบ้านอยู่
บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

Leave a Comment