ฝึกสุนัข โทร 0870062828

ความรู้ก่อนหัดเลื้ยงสุนัข

ก่อนเลี้ยงลูกสุนัขหน้าตาน่ารักๆ ควรหาความรู้เบื้องต้น

Home / การฝึกสุนัข

img8

ความรู้ก่อนหัดเลื้ยงสุนัข

เจ้าของควรเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่ยังเล็กๆจะง่ายกว่าโดยฝึกให้คุ้นเคยกับการรับคำสั่ง การเดินโดยใช้สายจูง การเล่นเกม สุนัขที่ได้รับการฝึกตั้งแต่เล็กถ้าพฤติกรรมที่ไม่ดีตอนโตจะแก้ไขได้ง่ายกว่าสุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง

 1. ทรัพยากรบุคคล มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย สัตวแพทย์ ทีมงานผู้ดูแลและให้บริการสุนัข เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน รวมถึงคณะครูผู้ฝึกสอนสุนัขตำรวจ
 2. ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีบทบาทสาคัญต่อกลยุทธ์ในใช้ในทำเลที่ตั้งของศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ เพราะนอกจากจะสร้างความประทับใจในคุณภาพของการให้บริการสุนัขแล้วเจ้าของก็ควรจะได้รับบรรยากาศที่สวยงามริมถนนวิภาวดี มีต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว รวมถึงอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ
 3. สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องรับรองสาหรับการพักผ่อนของเจ้าของสุนัข บริการรับส่ง ฯลฯ
 4. ระบบสนับสนุนการทำงาน เช่น ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เว็บไซต์ของ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ ฝึกสุนัขตำรวจ Social Media ต่างๆ และระบบการจองคิวการใช้บริการ เป็นต้น

ในการรับส่ง โดยมีทำเล อยู่ภายในศูนย์ กองกำกับการ สุนัขตำรวจ และมีความร่มรื่นจากต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียว รวมถึงการให้บริการที่หลากหลาย ได้คุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการตรวจรักษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ จึงเป็นจุดเด่นที่ แตกต่างจากการฝากเลี้ยงสุนัข ฝากหมา ฝากสุนัข และราคาในการฝากยอมเยา จุดเด่นในเรื่องบรรยากาศและการให้บริการที่ครบวงจรกับราคาเป็นตัวกำหนด

 1. Service Mind Staff พนักงานมีใจรักบริการ รักสัตว์ ผ่านการอบรมในเรื่องบุคลิกภาพและการให้บริการ มีความรู้ความสามารถ มีการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ
 2. Natural ร่มรื่นด้วยต้นไม้สีเขียว เหมือนกับการมาพักผ่อนที่ใกล้ชิดธรรมชาติ
 3. Riverside ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดี ใน ที่อยู่: 217 หมู่ 1 วิภาวดี รังสิต 27 แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพ ฯ
 4. One Stop Service ศูนย์ให้บริการแบบครบวงจร มีบริการ
       @ มีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์บริการ 24 ช.ม.
       @ ผู้เชียวชาญด้านพฤติกรรมสุนัข
       @ มีเจ้าหน้าที่ตัดและตกแต่งขนสุนัข (Grooming ) มืออาชีพ
       @ บริการด้วยคุณภาพทั้งการฝึก อาหาร และที่อยู่ของสุนัข
       @ โดยรับฝึกสอนทั้งในและนอกสถานที่
       @ รับฝึกสุนัขในจำนวนจำกัด ต่อ 1 คอร์ส ในราคาย่อมเยา
 5. Dog Park มีสนามหญ้าให้สุนัขและเจ้าของได้ทากิจกรรมร่วมกัน
 6. Clean เป็นร้านที่สะอาด มีการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันเชื้อโรคและเห็บหมัดต่างๆ
 7. Veterinarian มีสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพ และให้คาปรึกษาเบื้องต้น

18

 1. Excellent Service ทั้งสุนัขและผู้เลี้ยงจะได้รับการบริการสุดประทับใจเหมือนคนในครอบครัวจากครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนมาอย่างดี มีความรู้ ประสบการณ์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ
 2. Product Quality สินค้าทุกอย่างมีการคัดสรรอย่างดี ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 3. Fast Service มีการบริหารจัดการรับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้การบริการที่รวดเร็ว ไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอนานจนเกิน
 4. Health ทำให้สุนัข ที่ได้รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา สะอาดและมีสุขภำพที่แข็งแรง
 5. Experience เป็นการสร้างประสบการณ์ของผู้เลี้ยงและสุนัขแสนรัก ที่รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกกาลังกายในสนามหญ้า การเล่นเครื่องเล่น การถ่ายภาพ ฯลฯ
 6. Happy เมื่อสุนัขที่รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา มีความสุข เจ้าของก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นกัน
 7. Pleasure เมื่อมาใช้บริการแล้ว ก็จะเกิดความประทับใจทั้งในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมไปถึงบรรยากาศและประสบการณ์ที่ได้สร้างร่วมกับสุนัขแสนรัก ที่ได้รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา
 8. Relax นอกจากสุนัขที่ได้รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา ได้ผ่อนคลายจากบริการต่างๆ อาทิ อาบน้า ตัดขน สปาคาเฟ่ สนามหญ้า ฯลฯ แล้ว ผู้เลี้ยงก็จะได้มาผ่อนคลายจากความวุ่นวายต่างๆ ได้สัมผัสกับความร่มรื่นของธรรมชาติด้วยเช่นกัน
 9. Convenience ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง กล่าวคือ อยู่ติดถนนถนนวิภาวดี ใน ที่อยู่: 217 หมู่ 1 วิภาวดี รังสิต 27 แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพ ฯ ในบริการที่ดีของศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจและการรับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา
 10. Reasonable Price ราคาสมเหตุสมผล ไม่สูงจนเกินไป คุ้มค่ากับการบริการที่ได้รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา
 1. Value for money รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา ระดับพรีเมี่ยมของบรรยากาศ สถานที่ คุณภาพมาตรฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป
 2. Reliability รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา มีความเชื่อถือได้ของคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ทั้งทีมงานสัตวแพทย์และครูผู้ฝึกสุนัขที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและวัดผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 3. Freedom รับฝากเลี้ยงสุนัข ฝากสุนัข ฝากหมา เป็นการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ทิวทัศน์อันสวยงาม เหมือนการปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพจากความวุ่นวายและความเครียดจากการทางาน

สินค้าและบริการ (Product and Service)
ให้บริการสุนัขแบบครบวงจร มีลักษณะโดดเด่นแตกจากคู่แข่งในเรื่องของบรรยากาศที่ตั้งเน้นธรรมชาติมีต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียวเหมาะแก่การพักผ่อนร่วมกันของสุนัขและเจ้าของ มีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ มีการให้บริการที่ดีจากพนักงานที่มีใจให้บริการ รักสัตว์ ผ่านการอบรมบุคลิกภาพ มีความรู้และมีความชำนาญที่ดี โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย คือ การอาบน้ำตัดแต่งขน สปา คาเฟ่ สระว่ายน้ำ สนามวิ่งเล่น บริการรับฝาก บริการรับส่ง โรงแรมที่พัก โรงเรียนฝึกสอนสุนัขตำรวจ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
มากกว่านั้นทางศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจมีบริการเสริม อาทิ Pet Shop การบริการรถอาบน้ำตัดแต่ง ขนเคลื่อนที่ รวมไปถึงการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าของที่พาสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ เพราะด้วยบรรยากาศและสถานที่ของร้านที่มีจุดประสงค์ให้เป็นที่พักผ่อนได้ทั้งสุนัขและเจ้าของ โดย แต่ละบริการมีรายละเอียด ดังนี้

บริการการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์

บริการที่พิเศษที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ คือการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเบื้องต้นจากสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพสุนัขให้เจ้าของได้ทราบ และหากเจ้าของต้องการรักษา ทางร้านก็สามารถส่งต่อไปยังคลินิกสัตว์ที่เป็น Partner ของทางร้านให้ได้อีกด้วยเช่นกัน

ฝากสุนัข-ผากหมา-ตัดขนสุนัข

2. บริการอาบนำ้ตัดขนสุนัข และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Grooming)
การอาบน้ำตัดแต่งขนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการแสดงความรัก การดูแลเอาใจใส่สุนัขแสนรัก เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทั้งขนและผิวหนัง เพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มชีวิตชีวาให้กับสุนัข Riverside Dog Centerมีบริการอาบน้ า ตัดขนและบริการที่เกี่ยวข้อง โดนช่างฝีมือที่ให้ความใส่ใจดูแล เพื่อให้สุนัขของท่านดูดีที่สุด สะอาด สดใสและมีความสุขโดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

1. อาบน้ำ + ตัดขนทรงแฟชั่น + ตัดเล็บ + เช็ดหู

8. บริการพ่น (Frontline Service)

2. ตัดขนทรงแฟชั่น

9. ครีมนวด

3. ตัดขน(ปัตตาเลี่ยน

10. สางสังคตัง, สกปรก, โรคผิวหนัง

4. ตัดขน (กรรไกร)

11. ไถอุ้งท้าว, ท้อง, ก้น หรืออื่นๆ

5. ตัดเล็บ

12. ไถเปิดเท้า

6. เช็ดหู

13. แปรงฟัน

7. แปรงขน

14. บีบต่อมก้น

 

9

สนามหญ้ากว้าง วิ่งเล่นอิสระ เพื่อให้สุนัขออกกำลังกายและได้มีกิจกรรมกับเจ้าของ ในบรรยากาศ สวนสวยร่มรื่นและเป็นส่วนตัว เหมาะกับการมาพักผ่อน อีกทั้งทางร้านก็ยังให้ความสำคัญในความปลอดภัยของสุขจึงมีการสร้างรั้วที่มีความใส

16

ได้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกให้สุนัข เพื่อปรับพฤติกรรมความดื้อซนจนเกินงาม และช่วยให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของได้มากขึ้น รวมถึงการอยู่ร่วมบ้านกับเจ้าของการเข้าสังคมกับสุนัขตัวอื่นให้มีระเบียบวินัยและไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น ด้วยครูผู้ฝึกเป็นครูฝึกสุนัขตำรวจที่มีประสบการณ์มานานและเป็นมืออาชีพ ฝึกสอนตามมาตรฐานสากล โดยมีระยะเวลาการฝึกไม่นานและรับประกันตลอดชีวิตของสุนัข
a. หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน ข้ามเครื่องกีดขวางเป็นการฝึกคำสั่ง ชิด นั่ง หมอบ คอย สวัสดี และข้ามเครื่องกีดขวาง 12 ชิ้นโดยกำหนดอายุของสุนัขที่ 5 เดือนถึง 3 ปี
b. หลักสูตรความสามารถพิเศษ เป็นการฝึกให้สุนัขคาบของมาให้ คาบตะกร้า แกล้งตาย พลิกตัว เดิน 2 ขาเดินลอดขา โดดผีจีน โดดห่วง โดดห่วงมือ เล่นจานร่อน ฯลฯ โดยมีข้อกำหนดว่าสุนัขต้องผ่านหลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานมาก่อนและจะต้องมีอายุในช่วง 6 เดือน ถึง 3 ปี

เป็นบริการที่ช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขที่มีธุระระยะสั้นๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยจะมีการดูแลจากพนักงานที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี มีการพาออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่รอเจ้าของกลับมาจากการทำธุระโดดห่วง โดดห่วงมือ เล่นจานร่อน ฯลฯ โดยมีข้อก าหนดว่าสุนัขต้องผ่านหลักสูตรเชื่อฟังค าสั่งขั้นพื้นฐานมาก่อนและจะต้องมีอายุในช่วง 6 เดือน ถึง 3 ปี

เป็นบริการที่ช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขที่มีธุระ ระยะยาว เช่น เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ โดยสุนัขจะได้รับความสุขและได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ มีอาหาร 2 มื้อ + Snack มีห้องส่วนตัวกว้าง สะอาด เตียงนุ่ม มีเครื่องฟอกอากาศเครื่องดักยุง ระบบป้องกันเห็บหมัด สัญญาณกันขโมย ของเล่น มีพนักงานพาวิ่งเล่นสนามหญ้าและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีให้เลือกทั้งแบบห้องแอร์และแบบพัดลม

นอกจากจะมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าของศูนย์ฝึกสุนัข ยังให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องรับรองสำหรับการพักผ่อนของเจ้าของสุนัขในระหว่างที่รอสุนัขรับบริการจากทางศูนย์ฝึกสุนัข
ให้บริการเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ดังนี้

(1) Website ของทางศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ และ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Facebook,I nstagram, Line และอื่นๆ

(2) ติดต่อทางโทรศัพท์หรือไปที่ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ โดยตรง ได้ที่เบอร์ 08-7006-2828,08-3000-6538

(3) การออกบูธประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆ
โรงแรมสุนัข บนเนื้อที่เกือบ 1 ไร่ ท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่กว้างขวางสะอาด มีมาตรฐาน ให้บริการครบวงจร อาทิ อาบน้า ตัดขน บริการรับฝาก โร งแรม สระว่ายน้า
อาหารสาหรับสุนัข โดยการบริการจะเน้นในการใส่ใจทุกๆ รายละเอียด เช่น การรับฝากเลี้ยงสุนัขจะให้อยู่ในอาคารที่มีการออกแบบระบบควบคุมการแพร่กระจายของเห็บหมัด และสาหรับอาคารอาบน้าถูกสร้างขึ้นอย่างมีสุขลักษณะ เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.30-18.00 น.จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการให้บริการแก่ลูกค้าให้ดีที่สุดด้วยตระหนัก ถึง ความรัก และความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยง และเพื่อนของเขาเป็นอย่างดี ดั่งเจตนารมณ์ที่บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้ยึดถือและปฏิบัติต่อลูกค้าในวันนั้นว่า “Choose the best for your pet”

บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ

ด้วย 2 ใบประกาศหลักสูตรครูฝึกสุนัขตำรวจและวิทยากรระดับนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อพฤติกรรมของมนุษย์กับสุนัข รวมทั้งให้ความรู้ในคอลัมนิสต์ประจำนิตยสารสัตว์เลี้ยงชั้นแนวหน้าหลายฉบับอาทิ สื่อรักสัตว์เลี้ยง,แหล่งสัตว์เลี้ยงและช่วยเหลือสุนัขในโครงการฝึกสุนัขไร้บ้านให้มีบ้านอยู่
บริการฝึกและฝากเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธ์แก้ไขพฤติกรรมทุกพฤติกรรมตามที่เจ้าของต้องการ